... ...

Mitä NLP on?

Neuro Linguistic Programming - Neurolingvistinen ohjelmointi

NLP kouluttaja Henna Laukka
NLP kouluttaja Henna Laukka

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi (tai neurolingvistinen prosessointi) on 1970 -luvulla kehitetty taitoteoria, joka elää ja kehittyy jatkuvasti tässä ajassa edelleen. 

NLP antaa huikeita keinoja tiedostaa omaa ajatteluaan, muovata rajoittavia uskomuksia sekä ymmärtää toisten ihmisten maailmankuvaa ja huomata erot oman ja toisten näkökulmien välillä. Tämä erilaisuuden huomaaminen ja arvostaminen on olennaista vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen kehittämisessä.

NLP antaa myös keinoja hiljaisen tiedon ja osaamisen jakamisen parissa. Hiljainen tieto, ja sen mallittaminen on edelleen se tekeminen, johon NLP:n jatkuva kehittyminen pohjautuu. NLP kiinnittää huomiota siihen, mikä toimii, ja sen menetelmien avulla voidaan luoda osaajan toimivista ajattelumalleista malli, joka mahdollistaa osaamisen jakamisen muillekin.

Lue oheisista LinkedIn-artikkeleista lisää ajatuksiani siitä, mitä NLP on ja Kenelle NLP on tarkoitettu.

Seuraavat NLP -koulutukset

Koulutan NLP:n perus- ja jatkotutkintoa Turussa. Molemmat koulutukset ovat NLP:n pitkiä koulutuksia, ja kestävät 16 lähipäivää. 

NLP Practitioner 

NLP Master Practitioner