... ...

NLP Practitioner - seuraava koulutus syksyllä 2024

NLP koulutus antaa keinoja positiiviseen ajatteluun ja todelliseksi ihmissuhde- ja vuorovaikutustaituriksi. Ota neurolingvistinen ohjelmointi haltuun 16 lähipäivässä.


NLP Practitioner lähitoteutuksena pienessä ryhmässä

NLP Practitioner on peruskoulutus neurolingvistiseen ohjelmointiin (Neuro Linguistic Programming). NLP Practitioner -koulutuksessa mielen toimintaan tutustutaan 16 lähipäivää. Tapaamiset ovat viikonloppuisin Turussa.

Olen todennut, että koulutuksen anti tulee parhaiten hyödyksi pienessä, lähipäivinä toteutetussa ryhmässä. Silloin koulutuksilleni ominainen keskustelu, harjoittelu ja aiheeseen paneutuminen onnistuu, ja osallistujat kiittävät. 

Tule mukaan koulutukseen, ota ajattelun taidot ja tiedostamaton mieli käyttöön! Voit lukea lisää ajatuksiani siitä, mitä NLP on ja kenelle se on tarkoitettu.

Kouluttaja: Henna Laukka, NLP Trainer ja NLP Master Coach. Sairaanhoitaja yamk, KTM, johdon ja esimiesten työnohjaaja

NLP koulutuksen teemoja

Seitsemän viikonlopun irtiotto itseen tutustu-miseen, vuorovaikutus-taitojen kehittämiseen, oman ajattelun ja toisten ihmisten ymmärtämiseen.

Moni elämämme tärkeistä taidoista ovat metataitoja, kuten taito oppia, taito vuorovaikuttaa, taito olla joustava tai järjestel-mällinen. Metataidoissa tiedostamaton mieli on vahvasti mukana.

Koulutuksessa saat keinoja tiedostaa omaa ajatteluasi, kokemuksia siitä, miten tietoinen ja tiedostamaton mieli tekevät yhteistyötä, sekä työkaluja muuttaa omaa ajatteluasi niin halutessasi. 

Näitä mielen taitoja voit hyödyntää kaikessa vuorovaikutuksessa ja ihmisten kohtaamisessa; ohjausalalla, esimiestyössä, opettamisessa, myynnissä, hoitotyössä jne. Taidoista on suunnaton apu myös omaan itseen tutustumisessa, voimavarojen löytämisessä, tavoitteellisuudessa, muutoksessa jne.  

Teemoja ja mielen rakenteita, joita koulutuksessa käsitellään:

- Mitä NLP on, mielikuvat, näkökulmat, tietoinen ja tiedostamaton mieli, mieli ja keho
- Aivojen toiminta ja aivoterveys- Aistit ja miellejärjestelmät, erilaisuus, 
- Kielen voimaa, sanojen merkitys oman ajattelun havaitsemisessa ja muuttamisessa, vuorovaikutus oman mielen kanssa
- Hiljainen tieto
- Oman mielen rakenteet, esim. aikakäsitys
- Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, sanaton viestintä
- Arvot, toiminta, tavoite
- Voimavarat, ajattelun voimaa, positiivinen ajattelu
- Uskomukset, loogiset tasot 

Saat koulutuksesta NLP Practitioner -todistuksen, jonka suoritettuasi voit halutessasi jatkaa NLP Master Practitioner -koulutukseen.

Tule mukaan - Seuraava NLP Practitioner koulutus alkaa 11.10.2024

Seuraavan koulutuksen lähipäivät syksy 24 - kevät 25:

Pe-Su 11.-13.10.2024
La-Su 2.-23.11.2024
La-Su 23.-24.11.2024
La-Su 14.-15.12.2024
La-Su 11.-12.1.2025
La-Su 1.-2.2.2025
Pe-Su 21.-23.2.2025

Koulutuspäivä on klo 9.00-16.30.

Hinta: Koko kurssi 1612 €/hlö (1300 € + alv 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Koulutusmateriaali sisältää myös kirjan Tässä suhteessa. NLP vuorovaikutuskirja (Toivonen & Kiviaho). 

Hinta laskutetaan neljässä erässä á 387,50 € (312,50 € + alv 24 %). Ensimmäinen erä ilmoittautuessa ja loput kurssin kuluessa.

Koulutuspaikka: Linnankatu 17 A 7, 20100 Turku. Tila on viehättävän vanhan kivitalon toisessa kerroksessa. Ryhmän koko on rajattu kymmeneen henkilöön.

Ilmoittautuminen: verkkokaupan kautta maksamalla kurssin ensimmäinen erä. Ilmoittauduthan 6.9.2024 mennessä!

Peruutusehdot: Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista perin 50 % ilmoittautumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan myöhemmin kuin viikko ennen kurssin alkua, perin ilmoittautumismaksun kokonaisuudessaan.

Kouluttajan tarina - Miten minusta tuli NLP Trainer

Tein graduani kauppatieteeseen ikäjohtamisesta ja hiljaisesta tiedosta vuonna 2006. Silloin törmäsin ensimmäistä kertaa NLP:iin kirjallisuudessa. Kirja, (joka on loistava, edelleen materiaalina järjestämälläni NLP Master Practitioner jatkokurssilla) esitteli konkreettisia keinoja hiljaisen osaamisen mallittamiseen. Kiinnostuin heti. Omat NLP -opintoni alkoivat, kun olin perustanut yritykseni 2007. Jatkoin opintoja NLP Masterille, sillä olinhan kiinnostunut nimenomaan mallittamisesta, joka opitaan tuolla jatkokurssilla. 

"Präkkärillä" - kuten NLP Practitioner -kurssia monesti kutsutaan - tutustuin ajatteluun tavalla, jota en ollut osannut odottaa. Havaitsin ajattelustani uusia puolia, ja pystyin syventämään vuorovaikutuksen ja kohtaamisen osaamistani. Tästä oli iso hyöty luentojen pitämisessä, joka oli iso osa työtäni yrittäjyyden alkutaipaleella. Kohtaamisosaamisen kehittyminen kannusti myös hakeutumaan työnohjaajakoulutukseen. Valmistuin johdon ja esimiesten työnohjaajaksi 2012. 

NLP kiinnosti edelleen. Suoritin sen pohjalta coachkoulutuksen ja NLP Trainer opinnot ja harjoittelut. Omia NLP Practitioner ja Master Practitioner -koulutuksia olen toteuttanut Turussa vuodesta 2019.


Asiakkaiden kokemuksia NLP Practitioner koulutuksesta

"Jokaisen ihmisen tulisi opiskella NLP:ia! Kurssilta saa voimavaroja kaikkiin elämän osa-alueisiin."

"Sain ahaa-elämyksiä itsestäni hyvin yllättävistä harjoituksista. Monet harjoitteet vaativat uskallusta heittäytyä, mutta ryhmässä vallitsi luottamuksellinen ilmapiiri, mikä rohkaisi itseä. Harjoitteiden vaikutuksen sai huomata myös kurssin ulkopuolella. Olit todella läsnäoleva ohjaaja."

"Ehdottoman suositeltava koulutus ihan jokaiselle. Kaiken eletyn, näetyn ja koetun kertaamis- ja haastamiskoulutus! Tämän jälkeen en toivottavasti enää ajattele (ihan) samoin kuin ennen esim. aivoista ja ihmiosenä olemisesta."

"Kurssi on laajentanut näkemystäni elämästä. Elämää voi hahmottaa eri tavoin kuin olen aiemmin ajatellut. Kurssi on auttanut löytämään ja ottamaan käyttöön myönteisiä ominaisuuksiani (resurssejani). Olen tavannut kurssilla monia uusia ystäviä ja saanut osallistua mielenkiintoisiin keskusteluihin. Kurssi on tuonut mukanaan enemmän suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä sekä itseä että muita ihmisiä kohtaan. Joskus on hyvä pysähtyä elämän rikkauden äärelle ja ottaa omaa aikaa tarkastella sitä."

"NLP rikastutti suunnattomasti avioliittoani ♥️ Opin ymmärtämään itseäni ja opin ymmärtämään toista."

"Kurssilla on ollut avoin ilmapiiri, ihana porukka. Kaikki ovat olleet täysillä mukana, eikä ole mitenkään haitannut, vaikka kurssille ollaan tultu erilaisilla odotuksilla ja tavoitteilla - jopa ilman :)"

"Kiinnostuin kurssillasi NLP:stä niin paljon, että olen jatkanut opiskelua. NLP on avannut minulle uuden mielenkiintoisen ulottuvuuden tarkastella ja kokea elämää ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se on tuonut väriä elämään. "

"Suosittelen lämpimästi! ♥️ Ajatuksia herättävä, rohkaiseva, vapauttava kurssi ja mikä parasta: sen saa jakaa samanmielisten, mutta samalla inspiroivasti eri miellejärjestemän omaavien ihmisten kanssa! On virkistävää, miten tässä porukassa erilaisuus otetaan hyväksyvästi vastaan. NLP:ssä erilaisuus on voimavara, jota arvostetaan ja opitaan hyödyntämään! Henna on ohjaajana aivan timanttinen! Kurssin jälkeen on edelleen olo, että olen aidosti oppinut jotain. Asiaa tuli paljon, mutta Henna osasi jaotella sen täydellisesti! Pakolliset informaatiopläjäykset olivat ihastuttavan selkeästi rakennettuja, ja kun aivot alkoivat väsyä, niin kurvipallona Henna osasi piilottaa oppia myös avoimen keskustelun sekaan, jolloin ei edes huomannut opiskelevansa. Aika lensi kuin siivillä, ja joka viikonlopun päätteeksi tunnelma oli väsyneenäkin katossa, uusien työkalujen avulla taas vähän valmiimpana tulevaan. "

"Eilen totesi vajaa neljävuotias lapsenlapsi: "Sinä olet mummi aina kiltti." Kiltti olen ollut koko ikäni, mutta nyt eläkeiässä olen pelännyt katkeroituvani siitä syystä, etten ole koskaan kunnolla pitänyt puoliani. NLP on auttanut ymmärtämään, että pelkoni on aivan turha. Voin itse tehdä asian hyväksi paljon."

Usein kysyttyä

Ajankäyttö pohdituttaa? Ajankäyttönä NLP Practitioner vaatii 16 koulutuspäivää. Koulutuspäivät ovat vaihtelevia, niiden aikana sekä nähdään ja kuullaan, että keskustellaan ja kokeillaan erilaisia ajatuksia itse pieniä harjoituksia tehden. Päivät eivät ole kalvosulkeisia. Vaikka omaan ja muiden ajatteluun tutustuminen vaatii keskittymistä, koulutuspäivät ovat yleensä myös voimaannuttavia. Practitionerilla ei tule kotiläksyjä tai lopputyötä tehtäväksi.

Jos olen poissa? NLP Practitioner -tutkinnon saat, vaikka olisit poissa kaksi päivää. Tarvittaessa voimme tehdä korvaavan tehtävän, jos poissaoloja tulee enemmän. Iso osa kurssin annista kuitenkin on yhdessä tehtävissä harjoituksissa ja keskusteluissa, ja samaa oppia on vaikea oivaltaa yksin. Siksi lähipäiville kannattaa osallistua mahdollisimman paljon. Sinulla on myös mahdollisuus korvata väliin jäänyt päivä tai viikonloppu myöhemmin järjestettävällä Koivulaukan NLP Practitioner -kurssilla. Näin voit tehdä silloinkin, kun tutkinto on jo suoritettu.

Lisätiedot

henna.laukka@koivulaukka.com

LinkedinIn profiilissani sekä Facebookissa (Koivulaukka) ja Instassa (Vapaata Laukkaa) kirjoitan myös NLP:iin liittyvistä aiheista. Otahan seurantaan. Ajattelun taitoja käsittelen monipuolisesti Ajattelun avaimia -sähköpostilistalla.

Ilmoittautuminen verkkokaupan kautta maksamalla kurssin ensimmäinen erä.