JobJoy® Soft hands - Työhyvinvointia hoivayhteisöille

JobJoy® Soft Hands on hoito- ja hoivatyöhön suunnattu sovellus JobJoy® valmennuksesta. Valmennuksen materiaalissa ja tapaamisissa aiheina ovat hoivatyön myötätunto ja hoivaetiikka käytännön tilanteiden kautta kautsottuna. Myötätuntoajattelua kehittämällä ja hoivaeettisiä kysymyksiä kohtaamalla hoitajien ammatillinen itsetunto vahvistuu, työhyvinvointi ja hoivan työolot paranevat. 

Valmennus toteutaan ryhmissä ja se soveltuu niin asumispalveluissa kuin kotihoidossa työskenteleville. Keskittymällä hoitajien työhyvinvointiin ja antamalla uusia työkaluja arkeen, vaikutamme myös asukkaiden ja omaisten kokemaan hoivan laatuun.

JobJoy® Soft Hands on ryhmävalmennus, joka toteutetaan 8-10 tapaamisen prosessina. Se kestää puolesta vuodesta noin vuoteen tapaamisten ajoituksesta riippuen. Yksi materiaali jaetaan ryhmän kesken. JobJoy® Soft Hands ryhmävalmennuksen hinta on alk. 2900 € + alv 24 %. Toteutus voidaan tehdä hoivaan soveltuen, n. 6-12 hlö ryhmissä ja osallistujat voivat vaihdella kolmivuorotyön mukaan.

Valmennus on mahdollista toteuttaa myös esimiesryhmälle, jolloin eettisiä kysymyksiä ja myötätuntoajattelua tarkastellaan johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Ohjaajakoulutukseltani olenkin johdon ja esimiesten työnohjaaja sekä NLP Master Coach. Soteyksiköiden kohdalla sairaanhoitajan ja kauppatieteiden/johtamisen koulutusyhdistelmäni yhdistyy asiakkaan hyödyksi.

JobJoy® Soft Hands -valmennus testattiin Kalannin vanhuspalveluyksiköissä. Myötätunnosta voimaa vanhustyöhön! -hanke oli työsuojelurahaston osittain rahoittama.

Ota yhteyttä, jutellaan tilanteestanne lisää.