... ...

Ehkäise uupumus

Oma ajattelusi on avain jaksamiseen

Sairaanhoitajan ja kauppatieteilijän koulutusyhdistelmällä olen toiminut henkilöstön kehittämistehtävissä jo vuodesta 2007. Johdon ja esimiesten työnohjaajana keskustelen asiakkaiden kanssa usein työssä jaksamisesta, oman työn jäsentämisestä ja rajaamisesta. Riittämättömyyden tunne on usein kuormituksen taustalla.

Vuonna 2022 valmistuin sairaanhoitajan ylemmän amk:n opinnoista, kuntoutuksen koulutusohjelmasta. Ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta kehitin opinnäytteenäni matalan kynnyksen työkaluja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn. 

Pysähdy, havaitse, tee muutoksia arkeen

Työväsymisen ja työuupumisen taustalla on monia moninaisia syitä, sekä työpaikkaan liittyviä, mahdollisesti yksityiselämään liittyviä, että omiin ajattelumalleihin liittyviä. 

Uupumuksen syyt ovat joskus omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mutta jokainen voi itse vahvistaa omassa ajattelussaan ja toimintatavoissaan niitä kohtia, jotka ennaltaehkäisevät uupumista. Sellaisia ovat esimerkiksi tunnollisuuteen ja työn rajaamiseen liittyvät taidot, kyky jäsentää ja järjestää työtään siltä osin, kuin se on mahdollista sekä tavoitteisiin liittyvät taidot. Tärkeässä asemassa on myös itsetuntemus.

Työpaikkaan liittyvät uupumuksen syyt on hyvä ottaa tarkasteluun viimeistään silloin,  jos työyhteisössä ilmenee uupumusta. Työtä kannattaa hioa mahdollisimman sujuvaksi tietysti myös muista syistä, ei vain uupumusta ehkäistäkseen. Johtajan ja esihenkilön vastuulla on turvallisen työympäristön luominen. Siksi työssä uupumiseen ja työyhteisöissä vastaan tuleviin uupumusriskeihin on otettava kantaa, mielellään tietysti jo ennen uupumuksesta aiheutuvia sairauslomia. 

Verkkokaupassani on saatavilla pieni verkkoaineisto, jolla pääset alkuun. Siinä keskitytään riittämättömyyden ja riittämisen kokemuksiin. 

Valmennuspäivä vahvistamaan taitoja uupumisen ennaltaehkäisyyn

Oma ajattelusi on avainasemassa siinä, miten työelämääsi vietät ja miten reagoit erilaisiin työssä vastaantuleviin tilanteisiin. Oman ajattelusi piirteitä tunnistamalla ja niitä muuttamalla voit vaikuttaa uupumisen ja uudelleen uupumisen todennäköisyyteen.

Verkkokaupassa voit ilmoittautua uupumuksen ehkäisyä käsittelevään valmennuspäivään. Kyseessä on retriitinomainen, tauotettu ja rauhallisesti etenevä päivä, jonka aikana tutustut omaan ajatteluusi ja siihen, miten se vaikuttaa työuupumuksen syntymiseen tai sen ehkäisyyn.

Työnohjaus tukena työhyvinvointiin

Työnohjauksella saat aikaa, tilaa ja ammattitaitoisen apurin oman työtilanteesi havainnointiin ja uudelleen ajatteluun. Työnohjausta voi tilata itsellesi yksilötyönohjauksena (pyydä tarjous) tai voit tutustua aika ajoin alkaviin avoimiin ryhmätyönohjauksiin. 

Jos kiinnostut henkilökohtaisesta työhyvinvointivalmennuksesta, tutustu JobJoy Person -valmennukseen. Se on valmiiksi teemoitettu matka työhyvinvointiin ja sisältää oman työkirjan.

Työuupumuksen työhön liittyvät asiat

"Mikä meillä uuvuttaa?" on johdolle ja esihenkilöille suunnattu luento. Jos työyhteisössäsi on kohdattu työuupumusta tai työväsymisestä johtuvia sairauspoissaoloja, on viimeistään aika reflektoida johtamista sekä organisaation ja työn rakenteita. Myös johdon työnohjaus on tähän hyvä keino.