Ehkäise uupumus

Oma ajattelusi on avain jaksamiseen

Sairaanhoitajan ja kauppatieteilijän koulutusyhdistelmällä olen toiminut henkilöstön kehittämistehtävissä jo vuodesta 2007. Johdon ja esimiesten työnohjaajana keskustelen asiakkaiden kanssa usein työssä jaksamisesta, oman työn jäsentämisestä ja rajaamisesta. 

Vuonna 2022 valmistuin sairaanhoitajan ylemmän amk:n opinnoista, kuntoutuksen koulutusohjelmasta. Ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta kehitin opinnäytteenäni matalan kynnyksen työkaluja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn. 

Pysähdy, havaitse, tee muutoksia arkeen

Työväsymisen ja työuupumisen taustalla on monia moninaisia syitä, sekä työpaikkaan liittyviä, mahdollisesti yksityiselämään liittyviä, että omiin ajattelumalleihin liittyviä. 

Työpaikalla työtä kannattaa hioa mahdollisimman sujuvaksi. Tarkastelun paikka on viimeistään silloin, jos työyhteisössä ilmenee uupumusta. Jokainen voi myös itse vahvistaa omassa ajattelussaan ja toimintatavoissaan niitä kohtia, jotka ennaltaehkäisevät uupumista.

Verkkokaupassani on saatavilla pieni verkkoaineisto, jolla pääset alkuun. Siinä keskitytään riittämättömyyden ja riittämisen kokemuksiin. 

Valmennuspäivä vahvistamaan taitoja uupumisen ennaltaehkäisyyn

Oma ajattelusi on avainasemassa siinä, miten työelämääsi vietät ja miten reagoit erilaisiin työssä vastaantuleviin tilanteisiin. Oman ajattelusi piirteitä tunnistamalla ja niitä muuttamalla voit vaikuttaa uupumisen ja uudelleen uupumisen todennäköisyyteen.

Verkkokaupassa voit ilmoittautua uupumuksen ehkäisyä käsittelevään valmennuspäivään. Kyseessä on retriitinomainen, tauotettu ja rauhallisesti etenevä päivä, jonka aikana tutustut omaan ajatteluusi ja siihen, miten se vaikuttaa työuupumuksen syntymiseen tai sen ehkäisyyn.

Työnohjaus tukena työhyvinvointiin

Työnohjauksella saat aikaa, tilaa ja ammattitaitoisen apurin oman työtilanteesi havainnointiin ja uudelleen ajatteluun. Työnohjausta voi tilata itsellesi yksilötyönohjauksena (pyydä tarjous) tai voit tutustua aika ajoin alkaviin avoimiin ryhmätyönohjauksiin

Jos kiinnostut henkilökohtaisesta työhyvinvointivalmennuksesta, tutustu JobJoy Person -valmennukseen. Se on valmiiksi teemoitettu matka työhyvinvointiin ja sisältää oman työkirjan.

Työuupumuksen työhön liittyvät asiat - webinaari tulossa!

"Mikä meillä uuvuttaa?" on johdolle ja esihenkilöille suunnattu webinaari. Jos työyhteisössäsi on kohdattu työuupumusta tai työväsymisestä johtuvia sairauspoissaoloja, on viimeistään aika reflektoida johtamista sekä organisaation ja työn rakenteita. Myös johdon työnohjaus on tähän hyvä keino.