Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on useamman tapaamisen prosessi, jossa koulutetun työnohjaajan tukemana tarkastellaan ja kehitetään työn tekemistä ja työyhteisössä toimimista. Prosessin aikana keskitytään mm. tarkastelemaan nykyistä toimintaa työssä, oppimaan luottamusta, vuorovaikutusta, ongelmaratkaisua ja omaa toimijuutta.

Työnohjaaja auttaa näkemään työhön liittyviä asioita, kuten työn rakenteita, rooleja ja yhteistyötä erilaisista näkökulmista sekä auttaa tarkastelemaan omaa toimintaa työssä ja työpaikalla. Työnohjaus on mahdollisuus saada tukea työn ja työssä toimimisen kehittämiseen, ja siten parempaan arjen sujumiseen.

Työnohjausta voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Se tuo hyvinvoinnin tukea kuormittavaan työtilanteeseen, auttaa muutoksen läpiviemisessä tai erilaisissa työyhteisöä kohtaavissa uusissa tilanteissa. Työnohjaus voi valmistella työyhteisöä ennalta tulossa oleviin haasteisiin tai auttaa loistamaan niissä haasteissa, joihin ei ehditty tai huomattu varautua ennalta. 

Työnohjaus ei ole vain ongelmien setvimistä varten. Työnohjaus ei ole rangaistus tai kurinpitotoimi. Työnohjaus on keino kehittää omaa työtä ja työyhteisöä tunnistamalla työn ja työporukan nykyinen tila ja pohtimalla kehittämisen seuraavia askeleita tilannekuvan pohjalta. Työnohjaus on paikka keskustelulle, päätökset tapahtuvat työyhteisön tavanomaisissa päätöksenteon rakenteissa, joita tosin niitäkin työnohjauksessa usein tarkastellaan.


Työnohjausprosessi muodostuu säännöllisistä, sovituista tapaamisista, joissa:

  • Pohditaan, kuunnellaan ja keskustellaan
  • Työnohjaaja huolehtii prosessin etenemisestä, prosessin tavoitteet ja aiheet nousevat osallistujilta
  • Prosessilla on alku, työskentelyvaihe ja loppu, myös väliarviointi on hyödyllinen
  • Työnohjauksessa ei selvitellä vanhoja tekemisiä, vaan keskitytään tulevaisuuteen ja ratkaisuihin. Vanhoja asioita käsitellään korkeintaan oppimismielessä, esim. millaisia työn organisointitapoja on kokeiltu, mikä niissä oli hyvää, mikä ei toiminut
  • Myös tunteille on tilaa, tästä huolimatta työnohjaus ei ole terapiaa, vaan työskentely rajataan työelämään, työn tekemiseen ja työyhteisössä toimimiseen
  • Työnohjaaja ei kerro, miten työ pitäisi tehdä, vaan kysymyksillään ohjaa osallistujia löytämään ja kokeilemaan erilaisia, toimivampia työn tekemisen tapoja, jotka sopivat heidän työhönsä ja työyhteisöönsä
  • Työnohjauksessa voi olla oma itsensä ja nähdä asioita eri tavoin, kuin muut. Syyttely, tahallinen loukkaaminen, muu ilkeily tai huonot käytöstavat eivät kuulu työnohjaukseen. Erilaisia näkemyksiä opitaan sietämään ja niistä keskustelemaan
  • Työnohjaus on tehokkaampaa, jos tapaamisissa keskusteltuja asioita sovelletaan työssä myös tapaamisten välillä
  • Tavoitteiden lisäksi myös periaatteita ja pelisääntöjä sovitaan työnohjausprosessissa tarkemmin ja osallistujat saavat omat toiveensa kuuluviin

Työnohjaus on vaikuttavampaa ja antoisampaa, jos osallistuja voi itse kokea omistautuvansa prosessiin. Tämä tarkoittaa konkreettisesti esim. tapaamisajankohtien kunnioittamista sekä sen valinnan tekemistä, että haluaa hyödyntää ohjauksen tuoman tuen oman työnsä kehittämisessä.

Tulen mielelläni tapaamaan työnohjauksesta kiinnostuneita, kertomaan itsestäni ja työnohjauksesta lisää sekä vastaamaan kysymyksiin. Aloitan uudet prosessit kolmella tapaamisella, joiden aikana ehtii tutustua ja todentaa työnohjausprosessin toimivuuden. Sen jälkeen työnohjausta voidaan jatkaa tai se voidaan päättää. Tyypillisesti työnohjausprosessi kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen, kuukausittain tapahtuvia tapaamisia.

terveisin Henna Laukka   

Ota yhteyttä tai tutustu alkaviin avoimiin ryhmiin. Voit myös tutustua asiakaspalautteisiin.