Työnohjaus - asiakkaiden kokemuksia

Hoivatyöyhteisön kokemuksia:

 • "Mukava, mielekäs, innostava työnohjausprosessi."
 • "Pistää sopivasti miettimään. Mukavia hetkiä pysähtyä."
 • "Ajattelen työkavereita enemmän ja otan huomioon myös heidän mielipiteen. Tuon julki omia mielipiteitä."

Esimiehen yksilöohjaus

"Minulle jäi tapaamisesta iloinen ja keventynyt olo. Lisäksi kävi juuri niin kuin sanoitkin, että kun oma suhtautuminen työntekijään muuttuu, samalla muuttuu koko tilanne, vaikka ei erityisesti tekisi mitään eri tavalla. Meillä oli tänään palaveri työntekijän kanssa, josta puhuin, ja tilanne kääntyi olennaisesti parempaan suuntaan. Olen kiitollinen ja vaikuttunut avusta, jonka sinulta sain jo yhdellä käynnillä! "

Kommentteja esimiesten ryhmätyönohjauksesta:

 • "Vahvisti itseluottamusta, lievitti "yksinäisyyttä"
 • "Tilaa ajatusten ja tunteiden "tuulettamiselle" annettiin. Tarve oli selvästikin olemassa. Työnohjaaja asetti kysymyksiä, jotka haastoivat pohtimaan sitä, mitä asioille voi käytännön tasolla tehdä."
 • "Esimiesroolia pystynyt vahvistamaan."
 • "Ajattelen asiat nyt selkeämmin oman roolin kautta. Tiedän mitä itse voi asioille tehdä."

Kokemus yksilötyönohjauksesta

"Yksilövalmennus antoi runsaasti eväitä uupumuksen jälkeiseen työhönpaluuseen. Hennalla on lempeä ja luotettava ote, joka helpotti kaltaiseni erityisherkän uskallusta lähteä tutkimaan omia uskomuksia. Tapaamiset helpottivat omien haitallisten ajatusmallien huomaamista ja muokkaamista. Käytännön tehtävät tapaamisten välillä edesauttoivat uudenlaisten näkökulmien omaksumisessa. Koen saaneeni apua, josta voin ammentaa vuosiksi eteenpäin. "

Mielenterveystyön esimiesryhmä:

 • "Antanut ajattelun työkaluja! Auttanut suhtautumisessa omaan rooliin. Tykkäsin, antoi sopivasti tilaa keskustelulle."
 • "Reflektio säilyy aktiivisena ja siirtyy tiimiin."
 • "Oma esimiesura ihan alkuvaiheessa ja koen tämän kaltaisen työnohjauksen erittäin tarpeellisena ammatillisessa kehittymisessäni."
 • "Auttanut ymmärtämään tiettyjä ilmiöitä työyhteisössä."
 • "Alussa en ollut kovin motivoitunut, mutta pian totesin, että joka ohjauskerralla puhuttiin jostain itseäni koskettavasta."