Sanavalintojen voima

01.03.2024

#4 Ajattelun avaimia: Sanat ovat tärkeitä. Ne kertovat itsellesi ja muille siitä, miten ajattelusi on jäsentynyt. Sanojen avulla voi löytää uusia näkökulmia.

Sanavalintojen voima

Sanat, joita käytät, kertovat ajattelustasi. Me valitsemme sanat sen mukaan, miten käsillä oleva asia on jäsentynyt mielessämme. Sanoilla voimme vaikuttaa myös vastakkaiseen suuntaan. Sanan vaihtaminen vaihtaa näkökulmaa ja samalla tunteita ja kokemusta, joka asiaan liittyy.

Sanoja kannattaa kokeilla. Vaikka sitten kokeilun jälkeen palaisikin ensimmäiseen valintaansa, se on ainakin testattu ja kokeilujen kautta perusteltu valinta. Sellainen valinta, joka vaikuttaa omaan tunteeseen ja toimintaan hyödyllisimmin.

Esimerkkinä osaamisen jakaminen

Teen usein töitä hiljaisen tiedon ja osaamisen parissa. Yksi sanoihin liittyvä oivallukseni toimii tässä hyvänä esimerkkinä.

Varsinkin hiljaisen tiedon yhteydessä kuulee usein käytettävän verbiä siirtäminen. Jos asiaa miettii, hiljaista tietoa (mielessä ja kehossa olevaa tietämystä) ei kuitenkaan edes voi siirtää, sillä vaikka tietoa siirtyisi toiselle, ei se kuitenkaan häviäisi alkuperäiseltä osaajalta. Ja sitähän siirtäminen juuri tarkoittaa, että asia C menee paikasta A paikkaan B.

Kokeillaan sanaa jakaminen. Tai ehkä vielä parempi olisi monistaminen. Tieto ei häviä alkuperäiseltä osaajaltaan. Se ei edes pienene (kuten jakaessa joskus käy). Päinvastoin jakamisen prosessi voi entisestään kasvattaa ja monipuolistaa tietoa, sen lisäksi, että sen jatkossa tietää useampi.

Sanan merkitys vaikuttaa kuulijoihin

Sanojen merkitys vaikuttaa ihmisten toimintaan ja tunteisiin. Olisitko esimerkiksi vanhana konkarina mieluummin mukana siinä projektissa, jossa siirretään sinun hiljaista tietoasi vai siinä projektissa, jossa hiljaista tietoasi jaetaan ja monistetaan? Millainen osallistuja tai toimija olisit näissä "eri" projekteissa? (- Oho tein sen taas.)

Sanojen merkitys myös vaihtelee ajattelijan mukaan. Vaikka olisimme samaa kieltä puhuvia, samalla kulttuuritaustalla, voimme silti puhua samoilla sanoilla aivan eri asioista. Joskus sanojen merkityksiä kannattaa puhua auki.

Sanat ovat valtaa myös oman mielen sisällä

Käytämme sanoja myös omassa ajattelussa. Omassa hiljaisessa puheessa. Sanavalinnat ovat silloinkin vähintään yhtä tärkeitä. Kokeile rohkeasti erilaisia sanoja ajatuksissasi. Kiinnittyykö jokin jumissa oleva asia omissa ajatuksissa tiettyyn sanaan? Mikä muu sana toimisi paremmin?

Parhain terveisin!

Henna