Työnohjaus - huomio oikeisiin asioihin

Haluatko lisää tehoja työhösi aikaansannoskyvyn ja paremmin suunnatun huomion kautta? Ota tueksesi työnohjaaja, coach, valmentaja, sparraaja, mentori... Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Kehittymisprosessi voi olla työnohjausta, coachausta, valmennusta, sparrausta, mentorointia - mikä sana prosessia parhaiten kuvaa. Ohjaajakoulutukseltani olen Johdon ja esimiesten työnohjaaja. Työnohjaukseen tulevat usein myös työyhteisöt ja työntekijät.

Parhaimmillani olen tilanteissa, joissa työnohjauksen tavoitteena on kehittää työyhteisön entistä parempaa toimintaa ja työn sujuvuutta. Olen myös täydentänyt työnohjaajaosaamistani työyhteisösovittelijan koulutuksella.

Ohjaavalla otteella voin auttaa yksilöitä ja ryhmiä keskustelemaan ja kehittämään omaa työtään. Työyhteisön ulkopuolinen ohjaaja on hyvä kehittymisapu esimerkiksi uusissa ammatillisissa tilanteissa, muutoksissa tai kun on tarvetta saada ryhmä tai työyhteisö toimimaan entistä paremmin.

Ohjausprosessissa tapaat(te) minut säännöllisesti sovitun mittaisen ajan. Ohjaan prosessia, jossa ammatillinen kehittyminen tapahtuu varmemmin ja tehokkaammin, kuin ilman ohjausta. Ohjausprosessin tavoitteet nousevat aina kehittyjän (kehittyjien) omasta työstä ja lähtökohdista. Tutustu muiden ohjausasiakkaiden kokemuksiin.

Linkeissä on ajatuksiani työnohjauksesta ja esittely minusta työnohjaajana.

työnohjaaja ja coach Henna Laukka

Coaching -Täsmällinen ohjausprosessi tarkkarajaiseen tavoitteeseen


Coach-koulutukseltani olen NLP Master coach. Sen koulutuksen lähtökohtana ovat vuoden Neuro Linguistic Programming -opinnot, joiden päälle olen hankkinut ensin NLP Personal coach ja sitten Master coach täydennyskoulutukset. Coachauksessa valitaan tarkemmin tavoite, ja prosessi voi olla lyhyempi ja tapaamiset tiiviimmin, kuin työnohjauksessa. Parhaimmillani tätä osaamistani voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa on hyödyksi tarkastella omaa maailmankuvaa, ennakkoajattelua ja uskomuksia, joihin toiminta perustuu. Se on erittäin hyödyllistä muutosten aikaansaamiseksi.

Jos tavoitteenasi on entistä parempi työhyvinvointi, hyvä vaihtoehto on myös valmiiksi teemoiteltu valmennuskokonaisuus: JobJoy®