Tilauskoulutukset

Sivu on poistumassa.
Ajantasaiselle sivulle pääset tästä!

Toteutan luennot, työpajat ja valmennukset asiakkaan toiveiden mukaisesti. Esimerkkikoulutuksia voit tarkastella viereisellä palstalla.

Osaamisalueitani työyhteisön toiminta ja osaaminen

Aiheitani ovat osaamisen jakaminen ja hiljainen tieto, osaamisen johtaminen ja kehittäminen, työhyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, työyhteisötaidot ja vuorovaikutus sekä muutos. Sujuvaa arkea tavoiteltaessa hyviä teemoja ovat ajan hallinta ja oman ajattelun vaikutukset voimavaroihin.

Esimiestyön kehittäminen voidaan kohdentaa tarpeen mukaan uusille esihenkilöille tai roolissaan johtajaksi kasvaneille. Oman toiminnan havainnointi ja reflektio on johtajuuden kasvamisessa olennainen metataito.

Keskustelua koulutuksissa ja työpajojen fasilitoinnissa

Tyylilleni ominaista on herättää koulutuksen lomassa keskustelua ja saada kuulijat osallistumaan. Järjestän myös avoimia koulutuksia, joihin voi tutustua tarkemmin verkkokaupassa.

Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi onnistuu minulta luontevasti. Siinä tukee ohjausalan koulutus (johdon ja esimiesten työnohjaaja ja NLP Master coach) sekä kokemus erilaisten ryhmien ohjaamisesta.Osaamisen jakaminen ja hiljainen tieto

Ihmisillä on valtavasti osaamispotentiaalia, joka ei välttämättä pääse käyttöön. Koulutuksen ja valmennuksen keinoin voidaan kiinnittää huomiota erilaisiin osaamisiin ja siihen, millaiset tekijät vaikuttavat osaamisen jakamiseen työyhteisössä tai organisaatiossa.

Kurkista hankejulkaisua, jossa hankkeessa pidin Covis Partners kollegani kanssa useita työpajoja osaamisen jakamiseen liittyen.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin kulmakivet ja niihin vaikuttaminen. Aihetta voidaan painottaa käytettävissä olevan ajan ja kohderyhmän tarpeiden mukaan. 

Aivoterveys ja kognitiivinen kuormitus

Aivot muovautuvat. Valmennuksessa käydään läpi esimerkein, millaisiin asioihin nykytyöelämä ja toimintatapamme ovat aivoja muokanneet, ja millaisia kuormituksia siitä syntyy. Ja mitä voisi tehdä toisin aivojen hyvinvointia tukeaksemme.

Esimiestyön peruspalikat uusille esimiehille

Esimiestyö tai esihenkilötyö on oma ammattinsa. Varsinkin uraansa aloittavien esihenkilöiden on tärkeää saada tehtävään koulutusta, jossa tutustutaan esihenkilötyön perusasioihin.

Uuden roolin tavoittaminen on ajankohtaista myös silloin, kun esihenkilö etenee urallaan keskijohtoon tai johtoon. 

Toimiva vuorovaikutus työyhteisössä

Työnohjaajana ja työyhteisösovittelijana olen usein arjen vuorovaikutuksen äärellä. Aihetta voidaan käsitellä myös koulutuksen ja valmennuksen keinoin.

Työyhteisötaidot

Nykytyöelämässä korostuu itseohjautuvuus, yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtajuus. Yhdessä toimiminen tavoitteen suuntaan edellyttää työyhteisöltä monia taitoja, joita voidaan valmennuksen keinoin käydä läpi ja kehittää.

"Henna L. onnistuu elämään tiimin kanssa koko kehityspäivän ajan ansiokkaalla valmistautumisella. Tiimin ajankohtaiset teemat tunnistetaan ja näistä rakentuu eheä kokonaisuus, mikä viedään rauhallisella ja kuuntelevalla sekä kantaa ottavalla otteella läpi."

Online-kysely

Tee varaus kalenteriini, jos tilaisuutenne ajankohta on tiedossa. Otan yhteyttä varmistamalla ajankohdan ja tekemällä tarjouksen.