JobJoy® -teemoiteltu työhyvinvointivalmennus

JobJoy® työhyvinvointivalmennus on valmiiksi teemoiteltu kokonaisuus, johon sisältyy jokaisen osallistujan oma materiaali sekä 8-10 tapaamista koulutetun ohjaajan kanssa. Näissä JobJoy®
tapaamisissa työhyvinvoinnin teemoja käydään keskustellen läpi, painottaen osuuksia tarpeen mukaan.

JobJoyn on kehittänyt kollegani Anne Juuti vuonna 2007. Hoivayhteisöille suunnatun JobJoy® Soft Hands -kokonaisuuden yhteydessä olen tehnyt Annen kanssa yhteistyötä aiemmin, ja vuonna 2019 kaikki JobJoy® -valmennuskokonaisuudet siirtyivät käyttööni. On ilo jatkaa taidolla kootun ja vuosien käyttökokemuksen ansainneen valmennuskokonaisuuden käyttöä.

Työhyvinvointia yksilöllisesti yhteisönne avainhenkilöille

Valmiiksi teemoiteltu JobJoy® valmennuskokonaisuus on hyvä vaihtoehto silloin, kun yksilö, organisaationne avainhenkilö, tarvitsee oman hyvinvointinsa tukemiseksi enemmän työkaluja. Kokonaisuuteen sisältyy materiaali, sekä 8-10 ohjaavalla otteella toteutettua, puolentoista tunnin tapaamista, joiden aikana henkilö löytää omat voimavaransa, ja havaitsee ne ajattelu- ja toimintamallit, jotka eivät kannattele hänen hyvinvointiaan.

JobJoy® yksilövalmennuksen hyötyjä ovat:

  • löydät uusia energian ja ilon lähteitä elämääsi
  • tutustut omiin ajattelu- ja toimintamalleihisi ja löydät oman tapasi olla työyhteisötaitoinen työntekijä tai esimies
  • voit turvallisesti tarkastella ja keskustella työstäsi ja jaksamisestasi ulkopuolisen valmentajan kanssa
  • materiaalin avulla tiedät, mistä tapaamiskerroilla puhutaan, voit valmistautua tapaamisiin ja palata teemoihin myöhemmin
  • tutustut työväsymisen merkkeihin ja osaat jatkossa havaita ne ajoissa

Valmennuskokonaisuus kestää puolesta vuodesta noin vuoteen tapaamisten ajoituksesta riippuen. Tarvittaessa valmennus voidaan toteuttaa myös tiiviimmässä tahdissa. Yksilövalmennuksen hinta on alk. 1800 € + alv 24 %. Valmennus siis maksaa itsensä takaisin, jos sen avulla voidaan esim. asiantuntijaorganisaatiossa välttää vain muutaman päivän poissaolo jaksamiseen liittyvistä syistä. Jos osallistuja toimii esimiehenä, hän saa oman valmennuksensa kautta vinkkejä myös työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Työhyvinvointivalmennus ryhmälle

JobJoy® -työhyvinvointivalmennus voidaan toteuttaa myös ryhmälle. Silloin käytetään erityisesti ryhmille suunniteltua materiaalia, ja tapaamiset toteutetaan sovitussa ryhmässä. Materiaali tulee jokaiselle osallistujalle, sillä materiaalissa on tilaa myös omille merkinnöille.

JobJoy® ryhmävalmennuksen hyötyjä ovat:
  • ryhmä, tiimi tai työyhteisö tutustuu työhyvinvointiaan lisääviin ja kuormittaviin tekijöihin
  • koko työyhteisö saavuttaa yhteisen ymmärryksen työhyvinvointiaan tukevista asioista ja siitä, miten yksilöiden kokemukset eroavat toisistaan
  • ryhmävalmennuksessa jokainen ryhmän jäsen saa oman materiaalin, jonka avulla tapaamisiin voi valmistautua ja palata teemoihin tarvittaessa myöhemmin.

Myös ryhmävalmennus kestää puolesta vuodesta noin vuoteen tapaamisten ajoituksesta riippuen. Ryhmävalmennuksen hinta on alk. 3200 € + alv 24 %. Työhyvinvointivalmennus toteutetaan aina pienryhmässä, max 7 osallistujaa/ryhmä.

JobJoy® Soft hands - Työhyvinvointia hoivayhteisöille

Uusin sovellus työhyvinvointivalmennuksesta on erityisesti hoivatyöhön suunnattu JobJoy® Soft Hands. Valmennuskokonaisuuden materiaalissa ja tapaamisissa keskitytään lisäämään hyvinvointia hoivatyössä myötätuntoajattelun ja hoivaeettisten kysymysten kohtaamisen kautta. Valmennus toteutaan ryhmissä ja se soveltuu niin asumispalveluissa kuin kotihoidossa työskenteleville. Keskittymällä hoitajien työhyvinvointiin ja antamalla uusia työkaluja arkeen, vaikutamme myös asukkaiden ja omaisten kokemaan hoivan laatuun.

JobJoy® Soft Hands -valmennusta on testattu Uudenkaupungin Kalannin vanhuspalveluyksiköissä. Myötätunnosta voimaa vanhustyöhön! -hanke oli työsuojelurahaston osittain rahoittama.

JobJoy® Soft Hands on ryhmävalmennus, joka kestää puolesta vuodesta noin vuoteen tapaamisten ajoituksesta riippuen. Materiaali on kirja-mainen, ja siksi yksi materiaali on voitu jakaa ryhmän kesken. JobJoy® Soft Hands ryhmävalmennuksen hinta on alk. 2900 € + alv 24 %. Toteu-tus voidaan tehdä hoivaan soveltuen, hieman suuremmissa (n. 6-12 hlö) ryhmissä ja osallistujat voivat vaihdella kolmivuorotyön mukaan.