Projekteja Helsingin kaupungille

Helsingin kaupungin monenlaisissa projekteissa työskentelin yritykseni alkuvaiheessa. Yksi suurimmista projekteista oli intraan toimittamani Hyvän esimiehen ABC, josta vanha lehtijuttu ohessa.

Eniten tein töitä silloisen Helsingin henkilöstökeskuksen kanssa 2010-luvun alussa. Projektit olivat hankkeiden raportointia, selvityksiä esim. kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja sosiaalisesta pääomasta, sekä kyselyvastausten analyysejä ja esittelyjä.

Työskentelin myös  Helsingin työterveyskeskuksen kanssa työhyvinvoinnin ja kyselyiden parissa projektiluontoisesti. 

Ikäjohtamisen ja hiljaisen tiedon erityisosaamistani hyödynnettiin silloisen soten osaamisen jakamista ja työhyvinvoinnin tukemista kehitettäessä sekä johdon ja asiantuntijoiden työhön liittyvän seuraajamallin parissa.