Projektiportfolio Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin projekteissa työskentelin yritykseni alkuvaiheessa. Tein monenmoista, yksi suurimmista projekteista oli intraan toimittamani Hyvän esimiehen ABC, josta vanha lehtijuttu ohessa.

Eniten tein töitä silloisen Helsingin henkilöstökeskuksen kanssa 2010-luvun alussa. Projektit olivat hankkeiden raportointia, selvityksiä esim. kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja sosiaalisesta pääomasta, sekä kyselyvastausten analyysejä ja esittämisiä.

Työskentelin myös  Helsingin työterveyskeskuksen kanssa työhyvinvoinnin ja kyselyiden parissa projektiluontoisesti. 

Mieleenpainuvia projekteja olivat myös osaamisen jakamiseen liittyvät projektit seuraajamallin ja soten parissa.