NLP Master Practitioner -tutkinto Turussa, syksy 2020

NLP Master Practitioner on jatkokurssi Neuro Linguistic Programmingiin. Osallistumisen edellytyksenä on sertifioitu NLP Practitioner -tutkinto (132 h). Master Practitioner -koulutuksessa NLP-osaamisesi syvenee, saat lisää työkaluja ja harjoituksia, joissa hyödynnetään peruskurssilla (NLP Practitioner) opittuja taitoja. Uskomusmaailma oman käyttäytymisen taustalla on Master- koulutuksessa keskeisesti esillä. Kokonaan uutena asiana opit keinoja mallittaa hiljaista osaamista. Nimenomaan nämä mallittamisen taidot ovat koko NLP:n taustalla, ja niiden kautta NLP kehittyy jatkuvasti edelleen.

Suorituksena NLP Master Practitioner on samankaltainen kuin peruskurssi: Koulutukseen kuuluu 16 lähipäivää (7 viikonloppua), joissa pieniä alustuksia kuunnellen ja harjoituksia tehden saat itse kokeilemalla käyttöösi uusia näkökulmia ja ajatusmalleja. Erona peruskurssiin on, että jatkokurssilla mukana on enemmän omaa NLP-taitojen soveltamista ja mallittamisen opiskelu. Jälkimmäinen eroaa peruskurssin suorittamisesta siten, että NLP Master Practitioneriin sisältyy myös mallitustehtävä. Se on käytännössä vapaasti valittava taito, josta olet kiinnostunut, ja jonka kurssilla opiskeltavien keinojen avulla rakennat osaamisen malliksi.


Kouluttaja: Henna Laukka, NLP Trainer ja NLP Master Coach. Sairaanhoitaja amk, KTM, johdon ja esimiesten työnohjaaja

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja

Syvennetään:
- miellejärjestelmiä, erottelutyylejä
- omia mielen rakenteita, kuten aikakäsitystä, ankkureita, arvoja
- kontaktin ja vuorovaikutuksen taitoja
- uskomusten havaitsemista ja niihin vaikuttamista

Hiljaisen osaamisen mallittaminen

Myös NLP Master Practitioner -koulutus käsittää 132 oppituntia ja se täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit tutkinnolle.

Koulutuspäivät:

Pe-su 11.-13.9.2020
Pe-la 2.-3.10.2020
La-su 24.-25.10.2020
Pe-la 6.-7.11.2020
La-su 28.-29.11.2020
La-su 12.-13.12.2020
Pe-su 8.-10.1.2021

Hinta
Koko kurssi 1736 €/hlö (1400 € + alv 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, kurssimateriaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Hinta laskutetaan neljässä erässä á 434 € (350 € + alv 24 %). Ensimmäinen erä ilmoittautuessa ja loput kurssin kuluessa.

Koulutuspaikka Linnankatu 17 A 7, 20100 Turku

Ilmoittautuminen verkkokaupan kautta maksamalla kurssin ensimmäinen erä. Ilmoittauduthan elokuun 2020 loppuun mennessä!

Virustilanteesta johtuen olen rajannut koulutuksen max 10 henkilölle. Koulutus tapahtuu 7-10 henkilön pienryhmässä, lähtökohtaisesti lähipäivissä tavaten. Jos fyysiselle etäisyydelle olisi vielä syksylläkin tarve, tai rajoituksia täytyy hetkittäin tiukentaa, osa koulutuksesta voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä.

Lisätietoja: henna.laukka@koivulaukka.com. Voit ottaa kursiin seurantaan myös Facebookissa > Koivulaukka Oy > Tapahtumat. Jaan tapahtuman keskusteluun aiheeseen liittyvää materiaalia, ja siellä voi käydä myös keskustelua.