Työhyvinvointi on arjen sujumista

Työn tavoitteiden ja edellytysten ollessa kunnossa, työ tuottaa iloa ja hyvinvointia.

Työhyvinvointi syntyy, kun kukin tietää tehtävänsä ja sen tavoiteet, pystyy hoitamaan mielekkään työnsä hyvin, ilmapiirin ollessa arvostava, avoin ja ratkaisuihin keskittyvä. Vaatimuksia ja kuormittavia tekijöitä kuuluu kaikkeen työhön. On huolehdittava, että myös työntekoa kannattelevia tekijöitä ja voimavaroja on riittävästi.

Työhyvinvointi ei ole työstä irrallista, erillistä toimintaa. Joskus on kuitenkin hyvä tarkastella työn tekemistä myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää lähiesimiesten työhyvinvointiin. Kun esimies jaksaa tehdä työnsä hyvin, on koko työyhteisöllä paremmat oltavat.

Välillä kannattaa kysyä henkilöstön vointia. Yksi hyvä vaihtoehto työhyvinvointi-kyselylle on Kiva Q -kysely. Se on verkkopohjaisesti toteutettava, olennaiseen keskittyvä kysely, jonka erityinen hienous on tulostenkäsittelyprosessissa. Kyselyn tulokset käsitellään ammattitaitoisen fasilitaattorin ohjauksessa niin, että niistä muotoutuu aitoja kehittämistoimenpiteitä työyhteisölle. Koivulaukka (Henna Laukka) on sertifioitu Kiva Q -fasilitaattori. Ota yhteyttä, jos työhyvinvointikysely on teillä ajankohtainen.

Referenssejä työhyvinvointiin liittyvistä töistä.