Toimintakykyyn ja kuntoutumiseen liittyvät koulutukset

Ihmisen toimintakyky ja kuntoutuminen ponnistaa hänen omasta ajattelustaan ja niistä mahdollisuuksista, joita hän KOKEE itsellään olevan. Tähän ajatteluun vaikuttavat uskomukset, tavoitteet, tunteet ja monet mielen rakenteet.

Näitä mielen rakenteita kannattaa huomioida, kun haluaa panostaa omaan toimintakykyynsä tai jos toimit kuntouttamisen ammattilaisena tai valmentajana asiakkaiden parissa.

Kuntoutuminen on jokaisen tehtävä itse, tekee sen sitten yksin tai muiden tuella. Ajattelua ja mielen rakenteita huomioimalla voit tehdä sen paremmin. Tästä näkökulmasta rakentamani koulutuspäivät soveltuvat sekä kuntoutujille itselleen että toimintakyvyn tai kuntouttamisen parissa työskenteleville.

Tutustu juuri nyt avoinna oleviin koulutuksiin verkkokaupassa.