Omaan hyvinvointiin liittyvät koulutukset

Ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja kuntoutuminen ponnistavat hänen omasta ajattelustaan ja niistä mahdollisuuksista, joita hän KOKEE itsellään olevan. Tähän ajatteluun vaikuttavat uskomukset, tavoitteet, tunteet ja monet mielen rakenteet.

Näitä mielen rakenteita kannattaa huomioida, kun haluaa panostaa omaan jaksamiseensa tai esimerkiksi uupumuksesta toipumiseen.

Oma työhyvinvointi on jokaisen tehtävä itse, tekee sen sitten yksin tai muiden tuella. Ajattelua ja mielen rakenteita huomioimalla voit tehdä sen paremmin. Tästä näkökulmasta rakentamani koulutuspäivät soveltuvat sekä kuntoutujille itselleen että toimintakyvyn tai työhyvinvoinnin parissa työskenteleville.

Tutustu juuri nyt avoinna oleviin koulutuksiin verkkokaupassa.