Osaaminen tehokkaaseen käyttöön

Iso osa osaamisestamme on hiljaisessa, tiedostamattomassa muodossa. Samalla osaaminen, ja erityisesti oppiminen, on noussut yhdeksi olennaisimmista tuotannontekijöistä nykymaailman työyhteisöissä. Miten hiljaista tietoa voidaan hyödyntää? Miten osaamista jakaa? Miten ihmisten osaamiset saadaan toimimaan yhteen?

Katso esitys Hiljaisen osaamisen jakaminen mallittamalla.

Olen mielelläni mukana osaamiseen liittyvissä projekteissanne. Liittyvät ne sitten näkyvään tai hiljaiseen tietoon, osaamisen jakamiseen tai kokonaan uuden osaamisen synnyttämiseen.

Esimerkkejä osaamisen hallinnan projekteista:

1) Hiljaisen tiedon mallittaminen - Työyhteisössä on muutama osaava konkari, jotka osaavat jonkin tietyn keskeisen tehtävän erityisen hyvin. Onnistuvat siinä helposti ja paremmin lopputuloksin kuin keskimäärin muut. Tähän tekemiseen liittyvään hiljaiseen osaamisen syventymällä saamme tehtyä hiljaisesta tiedosta näkyvää, jolloin osaamista päästään helpommin jakamaan. Mitä, jos työpaikalla kaikki oppisivat tekemään sen keskeisen tehtävän vähintään yhtä hyvin, kuin konkarit? Ja samalla konkarit itsekin oivaltavat aikaisemmin hiljaisena, tiedostamattomana olleesta osaamisestaan lisää.

2) Osaamisen jakaminen vatii yleensä konkreettisia järjestelyjä työyhteisössä. Työnjakoa, sekä huomion kiinnittämistä oppimiseen ja työjärjestelyihin. Osaamista jaettaessa jokaisen osaaminen lisääntyy. Koulutus- ja valmennusprosessi työjärjestelyjen ja toimintamallien uudistamisen ohella kiinnittää huomiota ja tukee niin osaamisen jakamista kuin työhyvinvointiakin.