Esimiestyö ja johtaminen

Johtaja ja esimies asettuvat palvelemaan työyhteisöään. Työtä tehdään oman itsen kautta. Se on työväline, joka kannattaa pitää kunnossa.

Esimiestyö on monessa organisaatiossa kulmakivi, jonka onnistumisen myötä menestytään. Johdon työssä näkökulma on monella tapaa laajempi. Silti johtajakin usein tarvitsee esimiesosaamista olleessaan lähiesimiehen esimerkkinä omille esimiesalaisilleen.

Itsensä johtaminen on tarpeellinen taito sekä esimiehille että johtavassa asemissa oleville. Myös silloin, kun johtaminen on määräaikaista, esimerkiksi hanketyötä johdettaessa. Toinen ulottuvuus johtamistyössä on ryhmässä toimiminen. On ryhmä sitten oma tiimi, johtoryhmä tai hallitus. Minkälaisen panoksen ja lisäarvon Sinä tuot ryhmän työlle?

Esimiehille ja johdolle tärkeä "työkalu" on hän itse. Hänen kykynsä hahmottaa ja taitonsa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Esimiehen ja johtajan ammattilliseen osaamiseen, rooliin ja identiteettiin tutustumiseen ja kehittämiseen kannattaa käyttää apua. Työnohjaus on tähän tarpeeseen erinomainen työkalu.