Luentopalautteita ja -aiheita

Vuosien ajan olen ollut mukana toteuttamassa kymmeniä koulutuksia Audiator-yhtiöiden sekä Finnish Consulting Groupin kanssa yhteistyössä. Kuulijoina on ollut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon väkeä, sekä kuntien omistamien osakeyhtiöiden ja konserniohjauksen väkeä. Omia luentoaiheitani ovat olleet muun muassa Työhyvinvointi eri näkökulmista sekä Tehokas ryhmä yhtiön hallitustyössä, Muutoksen kohtaaminen, Työyhteisötaidot ja Osaamisen jakaminen

Henna Laukka oli todella hyvä esiintyjä ja hänellä oli ammattimainen ote koulutukseen. Suuri kiitos hänelle.

Selkeä, miellyttävä, hyvä asiasisältö.

Aihe mielenkiintoinen

Koulutus oli sisällöltään ajankohtainen ja hyvä.


Jytyliiton risteilyllä luentoni aihe oli Hiljainen tieto ja osaamisen jakaminen.


Mukana tukemassa Tieteellisten seurain valtuuskuntaa tiimiorganisaatioon siirtymisessä luennoimalla sekä fasilitoimallaa ryhmäkeskusteluja.

Kiitos itsellesi! Ehdin jo saadakin päivästä hyvää palautetta.


Liikenneviraston henkilöstölle aihe Toimiva työyhteisö ja työssä jaksaminen.


Kasvatus- ja perheneuvontaliiton järjestämässä koulutuksessa puhumassa aiheesta Työssä jaksaminen ja stressinhallinta.


Jytyliiton puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivillä kerroin työssä jaksamisesta ja voimavaroista.
Isännöitsijäkolmion henkilöstöpäivän aiheena olivat jaksaminen, voimavarat työssä ja energia.

Mielestäni esitelmäsi oli mielenkiintoinen ja antoi paljon pohdittavaa.

Kiitos :)


Aikaisempien vuosien palautteita