Referenssejä esimiestyöhön ja johtamiseen

Esimiestyötä tukeva Hyvän esimiehen ABC -verkkoaineisto.

Henna Laukka Koivulaukka Oy:stä on ollut projektipäällikkönä toteuttamassa Helsingin kaupungille valmistunutta Hyvän esimiehen ABC -verkkoaineistoa. Hennan työpanos toi projektiin selkeää rakennetta ja aikataulutusta, joiden avulla vaativa projekti saatiin tehokkaasti ja hyvin tuloksin toteutettua. Hänen tuellaan toteutimme toimiala- ja virastorajat ylittävän esimiestyön verkkoaineiston, joka tukee niin aloittavia kuin kokeneitakin esimiehiä työssään. Hennan mukanaolo ja rauhallinen, päämäärätietoinen työote helpotti verkkoaineiston kokoamista merkittävästi.

Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, Helsingin kaupunki

Katso juttu Helsingin kaupungin henkilöstölehdessä, s. 15.

Haastatteluselvitys Helsingin sataman kumppaneille siirtyneiden työntekijöiden kokemuksista.

Henna Laukka teki Helsingin Satamalle selvityksen haastattelemalla toisille työnantajille siirtyneitä työntekijöitä siirtymisajan kokemuksista. Selvitys toteutettiin joustavasti ja nopeasti. Tulokset saatiin selkeästi raportoituna ja niitä voidaan hyödyntää niin Satamalla kuin koko Helsingin kaupungin organisaatiossa.

Päivi Huttunen, Helsingin Sataman henkilöstöpäällikkö

Helsingin kaupungin Henkilöstökeskuksen teettämä henkilöstöstrategiaa toteuttavien hankkeiden hankekartoitus ja väliraportti. Projekti jatkui uuden hankekartoituksen ja loppuraportin kokoamisella. Samanlainen hankekartoitus toteutettiin myös seuraavana vuonna.