Referenssejä työhyvinvointiin liittyen

Työhyvinvointi on luentojen kestoaihe. Tavallisesti luentojen aikana tutustutaan työhyvinvoinnin rakentumiseen työn kuormituksia kannattelevien voimavarojen kautta. Työhyvinvointi ei ole työstä irrallista toimintaa, vaan perustehtävän tunteminen ja arjen sujuminen edesauttavat työhyvinvoinnin syntymistä ja yllä pysymistä.

Olen tehnyt työhyvinvoinnin projekteja liittyen työturvallisuuteen ja työkyvyn tukemiseen. Jäkimmäisessä selvitin Helsingin kaupungille erilaisia työkyvyn tukemisen prosesseja, joita organisaatiolla on työntekijöilleen tarjolla.

Hyvien käytäntöjen esiin nostaminen Helsingin kaupungin hankeraporteista

Hyvien käytäntöjen esiin nostaminen Helsingin kaupungin viime vuosina tekemistä työhyvinvointihankkeista. Tuloksena oli hankerekisteri, joka helpottaa hyvien käytäntöjen levittämistä.

Kunta-asiakas hyödynsi työhyvinvoinnin asiantuntemustani päivittämällä aiheeseen liittyvän osion Helsingin kaupungin henkilöstöhallinnan käsikirjaan. Tein myös vastaavaa päivitystä työhyvinvointikyselyn tulosten tulkintaohjeisiin.