Referenssejä työhyvinvointiin liittyen

Työhyvinvointi on luentojen kestoaihe. Tavallisesti luentojen aikana tutustutaan työhyvinvoinnin rakentumiseen työn kuormituksia kannattelevien voimavarojen kautta. Työhyvinvointi ei ole työstä irrallista toimintaa, vaan perustehtävän tunteminen ja arjen sujuminen edesauttavat työhyvinvoinnin syntymistä ja yllä pysymistä. Myös kunkin oma vastuu omaan ja muiden hvyinvointiin liittyen nousee luennoilla hyvällä tavalla esiin.

Työnohjaukset ovat panostus työhyvinvoinnin kehittämiseen mm. siksi, että ohjaus selkeyttää perustehtävää ja työn sujumista. Myös erityisesti ryhmätyönohjauksissa ja -coachauksissa asioiden yhteinen käsittely tuo lisää voimavaroja.

Olen tehnyt työhyvinvoinnin projekteja liittyen työturvallisuuteen ja työkyvyn tukemiseen. Jäkimmäisessä selvitin Helsingin kaupungille erilaisia työkyvyn tukemisen prosesseja, joita organisaatiolla on työntekijöilleen tarjolla.

Helsingin kaupunki hyödynsi työhyvinvoinnin asiantuntemustani päivittäessäni aiheeseen liittyvän osion Helsingin kaupungin henkilöstöhallinnan käsikirjaan. Tein myös vastaavaa päivitystä työhyvinvointikyselyn tulosten tulkintaohjeisiin. Hyvien käytäntöjen esiin nostaminen Helsingin kaupungin tekemistä työhyvinvointihankkeista oli niin ikään mielenkiintoinen projekti. Tuloksena oli hankerekisteri, joka helpottaa hyvien käytäntöjen levittämistä.