Referenssejä osaamisen hallinnan ja johtamisen projekteista

Perehdytysaineiston uudistaminen Helsingin kaupungille

Henna Laukka Koivulaukka Oy:stä toimitti sisällön uudistettavaan perehdytysaineistoomme, joka on kohdennettu kaikille Helsingin kaupungilla aloittaville uusille työntekijöille. Hän toimitti tekstin niin, että aineistosta välittyy perehdytystiedon lisäksi myös kaupungin arvomaailma. Hennan työote oli asiakasta kuunteleva ja päämärätietoinen. Yhteistyö hänen kanssaan sujui loistavasti!

Rekrytointikonsultti Elisa Kouvonen, Helsingin kaupunki

Hiljaisen tiedon jakamiseen ja työssä jaksamisen lisäämiseen tähtäävää ikäjohtamisvalmennusta Helsingin terveyskeskuksessa
Lataa raportti, pdf 116 kt.

Henna Laukka oli syksyllä 2008 mukana Helsingin terveyskeskuksen ikäjohtamishankkeessa, jonka tarkoituksena oli hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtäminen sekä työssä jaksamisen edistäminen pitkäaikaissairaalassa ja kotihoidossa. Henna oli mukana valmentamassa kokeneita hoitajia osaamisen siirtämiseen sekä hankkeen vaikuttavuutta selvittävän kyselyn tekemisessä. Hennan koulutustausta oli hankkeessamme helposti hyödynnettävissä ja hänen osaamisensa toi selkeää lisäarvoa hankkeellemme.

Maija Jyrkkäranta, terveyskeskuksen työvoimasuunnittelija, Helsingin kaupunki

Kartoitus perehdyttämisestä, työssä oppimisesta sekä tietämyksen siirtämisestä

Henna Laukka kartoitti tiedon siirtämistapoja Helsingin kaupungilla ottaen huomioon tiedon eri ulottuvuuksia perehdyttämisen, työssä oppimisen ja tietämyksen siirtämisen näkökulmista. Raportti antaa hyvän kuvan nykytilanteesta, ja siinä esitetyt ehdotukset auttavat organisaatiotamme kehittämään tiedon siirtämistapoja edelleen.

Raija Peltonen, Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikan osaston osastopäällikkö

Hiljainen tieto terveysalan ikäjohtamisen haasteena;
Kokemuksia hiljaisen tiedon siirtämisestä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Turun terveysasemalla. Pro gradu -tutkielma Turun kauppakorkeakouluun. (2006)
Lataa raportti, pdf 440 kt.

Hennan tutkimus tuotti YTHS:lle käytännön keinoja kohdata hiljaisen tiedon siirtämiseen liittyviä haasteita.

Eija Orpana, YTHS:n toimitusjohtaja