Lisää tehoja työhön? Ota tueksesi työnohjaaja, coach, valmentaja, sparraaja

Osaamisen kehittäminen ja tavoitteet muotoututuvat asiakkaan mukaan - niin myös prosessin nimi. Kehittymisprosessi voi olla työnohjausta, coachausta, valmennusta, sparrausta - mikä sana prosessia parhaiten kuvaa. Ohjaajakoulutukseltani olen Johdon ja esimiesten työnohjaaja sekä NLP Master coach. Olen myös täydentänyt osaamistani työyhteisösovittelijan koulutuksella.

Ohjaavalla otteellani voin auttaa yksilöitä ja ryhmiä keskustelemaan ja kehittämään omaa työtään. Työnohjaus on hyvä kehittymisapu esimerkiksi uusissa ammatillisissa tilanteissa, muutoksissa tai kun on tarvetta saada ryhmä tai työyhteisö toimimaan entistä paremmin. Ohjausprosessissa tapaat(te) minut säännöllisesti sovitun mittaisen ajan. Ohjaan prosessia, jossa ammatillinen kehittyminen tapahtuu varmemmin ja tehokkaammin, kuin ilman ohjausta. Ohjausprosessin tavoitteet nousevat aina kehittyjän (kehittyjien) omasta työstä ja lähtökohdista.

Sovi tapaaminen, jotta voimme tutustua ja keskustella mahdollisesta ohjauksen tarpeesta. Se ei maksa mitään.

Tutustu muiden ohjausasiakkaiden kokemuksiin.

Linkissä on lisää ajatuksiani työnohjauksesta.